I alt ca. 130 foreninger: NGO’er, frivillige netværk og renoveringsværksteder, som alle arbejder med at sende udstyr og igangsætte lokale udviklingsprojekter i samarbejde med partnere i Afrika, Mellem- og Latinamerika, Mellemøsten og Asien, står i en kritisk situation. DANIDA og Mellemfolkeligt Samvirke har varslet, at de nu vil reducere projektstøtten